GOSPODARSTWO ROLNE JESIOTR
WĄSOSZE PROCHOWICE IMMENHAUSEN FARM
WITAMY I SERDECZNIE POLECAMY * WILLKOMMEN
NASZA GALERIA I OFERTA * UNSER GALERIE
NASZE STAWY FISCHTEICH
JESIOTRY * ACIPENSER * STÖR
RAK BŁOTNY - FLUSSKREBSE
JESIOTR ROZRÓD-TARŁO
ŚWINIE PASTWISKOWE WOLLSCHWEIN
OWCE KAMERUNSKIE KAMERUNSCHAF
POLECAMY
NASZA GALERIA I OFERTA * UNSER GALERIE
 Wielu małych eko rolników boryka się z wyborem kierunku w swoim gospodarstwie, co idzie w parze z wysokimi kosztami jakie trzeba ponosić przy zbyt małej praktyce i wiedzy. Nie czas na eksperymenty i ponoszenie niepotrzebnych kosztów.  W naszym opisie wykorzystuję wieloletnie obserwacje i  doświadczenie w hodowli świń posiłkując się ogólnie dostępnymi informacjami.  W naszym celu jest obniżenia kosztów produkcji do minimum oraz uzyskanie wysokiej jakości ekologicznego mięsa wieprzowego poprzez doskonalenie ważnych ekonomicznie i produkcyjnie cech tuczników, tak by rolnik - hodowca zawsze osiągał  "zdrowy zysk przy minimum nakładów". Moje wieloletnie praktyczne doświadczenie zdobyte w hodowli świń pragnę przekazać innym hodowcą i hobbystą hodowli świń.


Od niedawna prowadzimy prace nad udoskonaleniem naszej hodowli o wyselekcjonowanie krzyżówki  nazwy świnia wietnamska + dzik + węgierska świnia wełnista pastwiskowa o nazwie Mangalica. Tak dopasowana kombinacja ras,  krzyżówka świń kłaper dziedziczy cechy wspólne, bardzo szybkie tępo wzrostu w warunkach otwartych pastwiskowych, wysoką plenność i huczke cały rok,  odporność na warunki atmosferyczne i choroby, łatwość w hodowli polegającej na wypasie pastwiskowym, zminimalizowanie nakładów finansowych na wyżywienie oraz pracochłonność przy hodowli świń, Najbardziej korzystną cechą jest subtelny delikatny smak mięsa jaki można uzyskać z tak dobranej mieszaniny różnych  prymitywnych gatunków świń, gustujących w diecie korzeni i ziół.

 
Początek hodowli
Na szczególna uwagę zasługuje utrzymanie świń w systemie otwartym (ang. outdoor). Głównym jego celem jest respektowanie dobrostanu i otrzymywanie wysokiej jakości produktów żywieniowych. Nie jest to rozwiązanie nowatorskie. Lecz uznane za prymitywne i nie opłacalne. Według danych z piśmiennictwa zootechnicznego już w 1883 roku prowadzono obserwacje świń utrzymywanych systemem otwartym i stwierdzono, że pobranie paszy przez osobniki utrzymywane na pastwisku wzrastało w okresie zimy. Jednak współczesne rozwiązania w wielu przypadkach nie przypominają tamtych sprzed lat zwłaszcza, że opracowana technologia, uzyskiwane wyniki i efektywność produkcji są bez porównania wyższe.
Liczba świń utrzymywanych w systemie otwartym gwałtowanie wzrosła w ostatnich 20 latach. Na przykład w Wielkiej Brytanii liczba loch utrzymywanych w tym systemie to około 25% liczby wszystkich loch. We Francji w latach 1984-1994 liczba farm utrzymujących świnie w ten sposób wzrosła z około 200 do ponad 1600. Również inne kraje europejskie takie jak: Dania, Szwecja, Węgry, Hiszpania czy Polska z powodzeniem wprowadziły ten sposób utrzymania świń. W Polsce, podobnie jak w Skandynawii produkcja trzody chlewnej w systemie otwartym stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Związane to jest w głównej mierze z klimatem i niskimi temperaturami w okresie zimowym.
 System otwarty występuje w wielu odmianach i wersjach. Generalnie polega on na grupowym lub indywidualnym utrzymaniu całości, bądź wybranych grup technologicznych na ograniczonym terenie z wykorzystaniem otwartych budynków, budek czy szałasów zapewniających świniom ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. System ten pozwala zwierzętom dokonywać wyboru miejsca pobytu – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
 Pomimo niewątpliwego powiązania wymienionego sposobu utrzymania z pierwotnym sposobem chowu świń, wielu badaczy, za współczesną ojczyznę systemu otwartego uznaje Anglię i Azje. Niewątpliwie wywarło tu wpływ przywiązanie farmerów brytyjskich do tradycji i walory klimatu wyspiarskiego.
 
 
Jakie rasy w systemie otwartym ?          
 Rasy nadające się do utrzymania w tym systemie powinny cechować się plennością, szybkim tempem wzrostu i wysoką użytkowością w surowych warunkach bytowania, być odporne na choroby i pasożyty, dobrze wykorzystywać ogólnie dostępne darmowe pasze zielone, zwłaszcza pasze o dużej zawartości włókna. Kryteria te stwarzają konieczność wyhodowania świń o nowym genotypie, predyspozycjach do chowu otwartego, zwłaszcza w obecnej dobie, oszczędności i wszędobylskiego kryzysu, gdy obowiązują unijne nakazy i zakazy stosowania w żywieniu zwierząt drogich antybiotyków i stymulatorów wzrostu oraz dioxyn. 
 Jedną z dróg prowadzących do osiągnięcia tego celu może być krzyżowanie z rasami dzikimi rodzimymi czy też lokalnymi, które często są bardzo odporne na choroby i nie boją się surowych warunków klimatycznych występujących na terenie naszego kraju. Z moich obserwacji jakie dostrzegłem w czasie  wyjazdów po europie, oraz  myśliwskich wypraw na polowania spotkałem się z naturalną dziko żyjącą krzyżówka świni wietnamskiej z dzikiem.
Uznałem to za doskonałą rasę, przeznaczoną do chowu w systemie otwartym, wyhodowaną w tym systemie krzyżówkę hoduję już od około 25 lat i nie zaobserwowałem jakichkolwiek padnięć i chorób w mojej hodowli, moje krzyżówki  udoskonaliłem przez dodanie bardzo odpornej świni rasy wełniastej, świni pastwiskowej pochodzącej z Węgier o nazwie Mangalica, ta rasa świń jest bardzo podobna do  warunków bytowych dziko żyjących prymitywnych ras świń, Mangalica dorasta do wagi około 350 kg,  do wcześniej uzyskanych krzyżówki dzik + świnia wietnamska, wprowadziłem knura rasy Mangalica. Mieszańce charakteryzują się szybkim tempem wzrostu i wysoka plennością oraz całorocznym cyklem rui, całkowitą odpornością na występujące warunki atmosferyczne i choroby.  

 Innym znamienitym przykładem wykorzystania rodzimej rasy do produkcji wieprzowiny na dużą skalę jest Hiszpania i jej rodzima rasa świń Iberyjskich. Rasa ta jest jedyną świnią utrzymywaną w systemie otwartym, o istotnym znaczeniu dla rynku mięsa. Roczny ubój świń tej rasy wynosi około dwóch milionów sztuk. Około 40% populacji świń Iberyjskich utrzymuje się ekstensywnie. Dochodowość ich produkcji opiera się na wyśmienitej jakości i smaku uzyskiwanych produktów mięsnych, co jest wynikiem nie tylko zalet rasy, ale również żywienia opartego w głównej mierze na ziołach, żołędziach. Lokalne rasy świń w porównaniu do nowoczesnych ras komercyjnych charakteryzują się niższym tempem wzrostu, są bardziej otłuszczone lecz ich tusze charakteryzują się wyższą wartością dietetyczną. Cechy te zwiększają się przy utrzymaniu w systemie otwartym.

 Naturalne środowisko
 Świnie Pastwiskowe utrzymywane tym sposobem są narażone na działanie wielu różnych czynników środowiskowych takich jak: wiatr, deszcz, upał, zimno. Czynniki te znacząco wpływają na tępo wzrostu świń. Spośród tych czynników temperatura jest głównym elementem decydującym,  powodzenie tego systemu utrzymania. Trzoda chlewna jest gatunkiem, który bardzo szybko dostosowuje swoje zachowanie do warunków otaczającego je środowiska. W gorące dni świnie chłodzą się kąpiąc się w wodzie lub korzystając ze zraszaczy - masowa hodowla. Już w starszych badaniach nad hodowlą świń stwierdzono, że osobniki mające możliwość „kąpieli” lub korzystania ze zraszaczy charakteryzowały się wyższym tempem wzrostu w porównaniu z masowym zamkniętym systemem hodowli. W przypadku braku takich możliwości, w czasie wysokich temperatur, świnie kładą się w miejscach, gdzie podłoże jest chłodniejsze, zmieniają pozycję odpoczynku lub przemieszczają się od innych leżących osobników. Zaobserwowano ponadto, że w przypadku, gdy temperatura podłoża była wyższa niż powietrza wybierały do leżenia miejsca chłodniejsze, gdzie ruch powietrza był większy. Spośród wszystkich zwierząt gospodarskich świnie wykazują wyższą inteligencję i najwięcej pomysłowości szukając schronienia przed słońcem, deszczem lub zimnem.  Korzystając z cienia kładą się z reguły głowami w kierunku wiatru.

 Wyniki Hodowli Pastwiskowej
 Czynniki środowiskowe oprócz wpływu na zachowanie zwierząt w bardzo wysokim stopniu wpływają na ich cechy produkcyjne. Wpływ ten, uwidacznia się w pastwiskowych otwartych systemach hodowli świń. Porównanie wyników produkcyjnych świń utrzymywanych na wolnym wybiegu było tematem wielu prac naukowych, jednak wyniki i opinie są różne. 
Wielu konsumentów jest jednak jednoznacznych i poszukuje mięso pochodzące od świń utrzymywanych sposobem gospodarczym lub domowym, zakładając że otrzymany produkt jest lepszej jakości, z czym się wszyscy zgadzamy – rolnik i konsument jednomyślnie. Jednak dane, podobnie jak w przypadku wyników produkcyjnych, nie są jednoznaczne. Wyniki wielu z nich wskazują, że mięso świń utrzymywanych w systemie gospodarczym otwartym jest lepszej jakości niż świń utrzymywanych masowo. Obok wyników produkcyjnych, jest też bardzo ważne zachowanie się zwierząt, mając na uwadze dobrostan zwierząt. Mięso którego jakość powinna być dostosowana do potrzeb rynkowych i możliwości produkcyjnych. Ocena taka oparta jest bowiem bezpośrednio na widocznej reakcji zwierzęcego organizmu jako całości, co daje odpowiedź czy dany układ czynników środowiskowych odpowiada zwierzęciu. Sposób zachowania się świń a szczególnie rodzaj aktywności może stanowić podstawowy wskaźnik warunków bytowania  w tym przypadku otwartego systemu hodowli świń pastwiskowych.
 
ŚWINIA MANGALICA-
Mangalica, węgierska świnia pastwiskowa, jest to rasa wyhodowana na Węgrzech w XIX w. Charakteryzuje ją bardzo duża odporność, niskie wymagania żywieniowe i hodowlane – przez cały rok przebywa na pastwisku ze stałym dostępem do wody, chroniąc się przed zimnem w słomie pod niewielkim zadaszeniem.  Mangalice dorastają do wagi ok 350 kg.  Ze względu na małą wybredność, gustuje w diecie; ziół, zielonek, korzeni, resztek warzyw i owoców, odpadków organicznych z gospodarstwa domowego, niskonakładowy nieskomplikowany chów stawia ten gatunek świń na pierwszym miejscu pod względem ekonomiczności i opłacalności hodowli . Świnie te doskonale sprawdzają się w małych gospodarstwach rolnych, gdzie są dobrym źródłem dodatkowego dochodu oraz wysoko gatunkowego ekologicznego mięsa. Mięso mangalic ma specyficzny, krwisty, ciemny kolor oraz smak dziczyzny i ziół .

Profilaktyka –
 nie stosuje się żadnych szczepień ochronnych i antybiotyków  w/w gatunków natomiast dwa razy do roku należy regularnie przeprowadzać odrobaczanie wszystkich świń. Po urodzeniu wskazany jest zabieg obcinania kiełków, aby prosięta nie kaleczyły sutków matki lochy.

ROZRÓD –

Średnie wymiary i masa ciała Lochy-Knury
Wysokość w kłębie [cm] 70-85
Masa ciała [kg]  300-350

Lochy rodzą 5-9 prosiąt w miocie. W tuczu ekstensywnym w wieku 1,5-2 lat uzyskują masę ciała 180-200 kg, a w intensywnym, w wieku 11-12 miesięcy, uzyskują 120-170 kg. Zwierzęta tej rasy są bardzo dobrze dostosowane do klimatu kontynentalnego, dobrze znoszą silne mrozy w zimie i duże upały w lecie.
Rozpowszechnione są na Węgrzech,  Rumunii, Jugosławii i w innych krajach bałkańskich.

 krycie loch najlepiej przeprowadzać od jesieni. Ciąża trwa średnio 115 dni. Prosięta rodzą się we wiosennych miesiącach. Istnieje możliwość krzyżowania tych ras z innymi rasami, a także polecam z dzikiem.
 
 
ŚWINIA WIETNAMSKA-
Duża plenność - w ciągu roku można uzyskać dwa mioty od lochy liczące  6-14 szt. Prosiąt.

Szybkie dojrzewanie młodych 5-7 tygodniowe prosięta odsadza się od lochy, a 8-tyg. knurki (o ile nie zostały wykastrowane) zaczynają się obskakiwać.  Loszki 3-4 miesięczne są już płodne, jednak do rozpłodu należy przeznaczać loszki po zakończeniu wzrostu i rozwoju w wieku 7-8 miesięcy, a knurki (które wolniej rosną) po ukończeniu 1 roku życia.
 
Obecnie świnia wietnamska i mangalica jest hodowana prawie na całym świecie, zarówno do celów konsumpcyjnych, jak i amatorskich. W Polsce warto tę rasę rozpowszechniać w gospodarstwach agroturystycznych oraz w gospodarstwach prowadzących ekstensywną i ekologiczną produkcję żywności.
<< Wszystkie kategorie
19 element(y|ów)


 
WITAMY I SERDECZNIE POLECAMY * WILLKOMMEN
NASZA GALERIA I OFERTA * UNSER GALERIE